POLÍTICA DE PRIVACITAT

Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la present web seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999 i normativa de desenvolupament. Les dades facilitades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de Restaurant Can Xel, S.L. el tractament del qual té com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l’empresa i l’enviament d’informació.

Amb l’ús del formulari de contacte o l’enviament de correu electrònic, l’usuari consenteix i accepta de forma expressa el tractament de les dades en la forma indicada, així com l’enviament posterior d’informació comercial d’interès sobre els nostres productes i serveis.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-se per escrit a Restaurant Can Xel, S.L. a: Ctra. Santa Pau, s/n, 17811 LA COT o per correu electrònic a canxel@canxel.com adjuntant el qualsevol cas fotocòpia del seu DNI.

AVÍS LEGAL

Restaurant Can Xel, S.L. amb NIF B55034011 en la seva condició de titular i responsable de la present web, en compliment amb l’establert en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a les pàgines de RESTAURANT CAN XEL o a la informació o als productes i serveis, els usuaris poden adreçar-se a:

Restaurant Can Xel
Ctra. Santa Pau, s/n
17811 – LA COT
Tel.: 972 680 211
Fax: 972 680 307
e-mail: canxel@canxel.com

CONDICIONS D’ÚS

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de RESTAURANT CAN XEL té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.

RESTAURANT CAN XEL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

RESTAURANT CAN XEL no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

RESTAURANT CAN XEL no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.

RESTAURANT CAN XEL no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

RESTAURANT CAN XEL és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que NO són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per RESTAURANT CAN XEL Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de RESTAURANT CAN XEL

RESTAURANT CAN XEL respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de RESTAURANT CAN XEL que indicarà en cada cas els punts a seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a RESTAURANT CAN XEL de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de RESTAURANT CAN XEL són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per RESTAURANT CAN XEL Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany. Per altra banda, l’aparició d’aquestes terceres marques no implica necessàriament la seva recomanació.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat